de-AT
Verleihung des Paracelsusringes an Konrad Paul Liessmann und Georg Lukeschitsch

Paracelsusring für Liessmann und Lukeschitsch

09.05.2024