de-AT
Von links: Stadtrat Gerald Dobernig MSc, BSc, Stadtrat Christian Pober, 2. Vizebürgermeisterin Mag.a Gerda Sandriesser, Bürgermeister Günther Albel, 1. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, Stadtrat Harald Sobe, Stadtrat Erwin Baumann

Villach baut Corona-Minus Schritt für Schritt ab

29.04.2022